Pravidla

Všeobecné pravidla pro Šampionáty a účasti v nich.

 

ÚČAST V ŠAMPIONÁTĚ:

Šampionátu se může zůčastnit každý, kdo vyplní přihlášku do plánovaného šampionátu a splní náležité povinosti, které mu uděluje REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Vyplněním formuláře souhlasí se zde uvedenými pravidly a bude se dle nich řídit po celou dobu účasti v šampionátě.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout start závodníka bez udání důvodu.

 

DESIGN AUT V ŠAMPIONÁTECH:

Každý účastník má právo si do seriálu zvolit svůj polep, který ovšem nebude znázorňovat vulgarismy, rasistické tématiky, urážlivé témata vůči jiným osobám apod.

Na každý šampionát budou organizátory vytvořeny polepy na čelní skla a startovní cedulky, které budou před zahájením šampionátu zpřístupněny všem zůčastněným jezdcům a ti mají povinnost nastoupit s vozy, které mají tyto polepy aplikovány. Pokud tak neúčiní bude to považováno za VOZIDLO NEZPŮSOBILÉ K ZÁVODU a bude udělen trest DISKVALIFIKACE ZE ZÁVODU, pro opakované porušení následně DISKVALIFIKACE ZE ŠAMPIONÁTU.

 

CHOVÁNÍ NA TRATI:

Jezdec je povinen ovládat své vozidlo a mít jej pod kontrolou. Neschopnost ovládat vozidlo není omluvou, pokud zapříčiní kolizi. Každý závodí pod svým jménem a reprezentuje sám sebe. Je třeba závodit s radostí a respektem.

Je přísný zákaz psaní do Chatu lobby Během KVALIFIKACE A ZÁVODU pod udělením trestu.

 

PŘEDJÍŽDĚNÍ A BRÁNĚNÍ:

Na startu každého závodu je třeba být obzvláště opatrný. Je velmi snadné způsobit kolizi, která ovlivní mnoho dalších jezdců. Incidenty po startu a v první zatáčce závodu budou posuzovány přísněji.

Předjíždění je jednou z nejdůležitějších částí závodu. Všichni jezdci, kteří jsou při předjíždění, musí jezdit s respektem a opatrně. Není povoleno vytlačovat pronásledující auto mimo trať tím, že bude mít málo místa. Při brzdění je zakázáno měnit stopu. Měnit stopu na rovince je povoleno pouze za účelem roztržení aerodynamického vaku. Když se útočící jezdec přibližuje, jezdec může změnit stopu už jen jednou; tzn. vybrat si stopu před zatáčkou a v ní musí setrvat až po vrchol zatáčky (apex). Když je útočící jezdec vedle bránícího, je povinen přizpůsobit stopu přejezdu tak, aby nedošlo ke kontaktu. 

Předjíždění se považuje za zahájené, když osa předních kol útočícího vozidla je před osou zadních kol bránícího – té chvíli je i bránící jezdec povinen nechat útočícímu dostatek místa.

IDEÁLNÍ STOPA: Jezdec smí ve snaze bránit svou pozici změnit závodní stopu jen jednou. Nadměrné kličkování a blokování není povoleno. Vrací-li se jezdec na trať, musí být extrémně opatrný a nesmí bránit v průjezdu jiným jezdcům, kteří se blíží vyšší rychlostí. Ideální je vrátit se na trať mimo ideální závodní stopu.

 

KVALIFIKACE: 

Pravidlo číslo 1.  PŘÍSNÝ ZÁKAZ ÚMYSLNÉHO VYPALOVÁNÍ PALIVA ZA ÚČELEM RYCHLEJŠÍHO ČASU. BUDE TRESTÁNO NEVPUŠTĚNÍM DO ZÁVODU.

V kvalifikaci je každý jezdec zodpovědný za to, jaké volné místo si najde, když začíná ostré měřené kolo. Auto v ostrém měřeném kole není povinno uvolnit stopu rychlejšímu autu blížícímu se zezadu. Jezdec ve výjezdovém nebo vjezdovém kole do boxů musí uvolnit stopu autům v měřeném kole bez blokování. Jezdec v měřeném kole může svou přítomnost zdůraznit problikáváním předních světel (světelná houkačka). Použití tzvn. vzduchového pytle je v kvalifikaci povoleno s vyjímkou aby jezdec jedoucí ve vaku kontaktem postrčil jezdce před ním.

Pokud jezdec nepřízpůsobí svoji jízdu ve vzduchovém pytli a způsobí tak kolizi či jiné zavinění, které povede ke ztátě rychlého kole ve kterém jede jezdec před ním, bude tento aspekt potrestán přičtením 1 minuty k výslednému času v závodě a tento jezdec bude startovat z posledního místa. I další kolize vlivem nerespektování  bude trestáno startem z poslední pozice.

Je zodpovědnost každého jezdce, mít zajištěno dostatečné a stabilní připojení na internet. Incidenty zapříčiněné lagováním, budou považovány za vadu lagujícího jezdce. 

Pravidla vlajek:

Poviností každého jezdce je dodržovat pravidla vlajek dle jednotlivých barev:

Žlutá vlajka:   Znamená incident na trati. Je třeba dodržovat maximální opatrnost a je zakázáno předjíždění. Hra při nedodržení tohoto pravidle uděluje automaticky časovou penalizaci.

Modrá vlajka: Znamená přibližování se rychlejšího auta ze zadu. Jezdec předjížděný o kolo musí dodržet předvídatelnou stopu a pravidelnou rychlost. Nepřiměřené manévry jako předčasné/tvrdší brždění nebo náhlá změna stopy s úmyslem rychlejšího předjetí okolo většinou končí nedorozuměním a incidentem. Jezdci musí kontrolovat své okolí a nesmí bojovat s vozem o pozici které je rychlejší. Je třeba nechat rychlejšího jezdce nechat předjet, jinak hrozí trest. Taktéž rychlejší jezdec by měl načasovat svůj předjíždějící manévr k předjetí, aniž by ohrozil jezdce, kterého předjíždí okolo.

Podání protestu:

Každý jezdec, který se domnívá že byl nelegálně předjet nebo jakkoliv jinak omezen v průběhu závodu má plné právo podat protest na daného jezdce, danou situaci a to pomocí FORMULÁŘE, který je přístupný vždy na hlavní stránce šampionátu a to vždy nejpozději do 20:00hod následujícího dne od ukončení závodu.

Závodní komise má po té dva dny na získání veškerých kompromitujících materiálů díky kterým rozhodne o trestu a následně bude účastníky informovat o výsledku.

Je přísně zakázáno se jakkoliv napadat na komunikačních kanálech vlivem závodních kontaktů.

Vždy prosím použijte formulář na zahájení protestu.

Odvolání proti udělenému trestu není možné.

Trest a  penalizace:

Jsou vždy zveřejněny individuálně dle příslušných šampionátů.

 

Tyto pravidla jsou platná ode dne 10.4.2023 a zhotovil Simracers_czech.

Organizátor Simracers_czech si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu.

Přejít nahoru